Językowe i kulturologiczne wyróżniki kresowych kulinariów utrwalone w wybranych regionalnych opracowaniach o Ziemi Lubuskiej

   88

Autor

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

Kulinaria to integralny element każdej, również polskiej, kultury. Niniejszy szkic jest językowo-kulturologiczną refleksją o kresowych daniach, potrawach, napojach (jak np. kutia, kumpiak, mamałyga, nadzianka, strudla, paska, „sosnówka”…), które współtworzą regionalny „tygiel smaków”, a tym samym „kulinarny tygiel” Ziemi Lubuskiej.

Liczba wyświetleń   

2023

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Katarzyna Węgorowska, Uniwersytet Zielonogórski

Autorka siedmiu monografii i licznych artykułów, redaktor naukowa serii Studia Kresowe, recenzent naukowy prestiżowego rocznika „Biżuteria w Polsce”.

Bibliografia   

LITERATURA CYTOWANA

Byszewska I., Kurpińska G., Szlak wina i miodu. Województwo lubuskie, [w:] I. Byszewska, G. Kurpińska, Polskie smaki, Poznań 2012.
[Google Scholar]

Encyklopedia Kresów, Kraków 2005.
[Google Scholar]

Fiedoruk A., Kuchnia kresowa, Poznań 2008.
[Google Scholar]

Fiedoruk A., Kuchnia lwowska, Poznań 2010.
[Google Scholar]

Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1, Warszawa 2000.
[Google Scholar]

Lew I., Nasze kulinarne dziedzictwo, [w:] Lubuskie podróże ze smakiem, Zielona Góra 2008.
[Google Scholar]

Lubuskie podróże ze smakiem, Zielona Góra 2008.
[Google Scholar]

Markuza B., Bliny, cepeliny, kołduny…, Warszawa 1997.
[Google Scholar]

Niezwykłe i tajemnicze smaki Ziemi Lubuskiej, red. D. Chajewski, Zielona Góra 2012.
[Google Scholar]

Parecka J., Dziedzictwo kulinarne górali bukowińskich. Brzeźnica k. Żagania i okolice, Żagań 2010.
[Google Scholar]

Próchniewicz D., Polska kuchnia regionalna. Kuchnia kresowa, Ożarów Mazowiecki 2015.
[Google Scholar]

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1988.
[Google Scholar]

Węgorowska K., Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Północno-Wschodnich utrwalone we wspomnieniach ich byłych mieszkańców, Zielona Góra 2004.
[Google Scholar]

Witaszek-Samborska M., Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polszczyźnie, Poznań 2005.
[Google Scholar]

Zioła-Zemczak K., Województwo lubuskie, [w:] K. Zioła-Zemczak, Wielka księga produktów regionalnych i tradycyjnych, Bielsko-Biała 2016.
[Google Scholar]

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

13.12.2020

Jak cytować

Węgorowska, K. „Językowe I Kulturologiczne wyróżniki Kresowych kulinariów Utrwalone W Wybranych Regionalnych Opracowaniach O Ziemi Lubuskiej”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 6, grudzień 2020, s. 141-8, doi:10.34768/fp2020a9.

Inne teksty tego autora opublikowane na łamach „Filologii Polskiej"   

Marmur, morena czołowa, kamień polny, kamień reński, piaskowiec czerwony i biały, węgiel brunatny…Kamienie Zielonej Góry. Zielona Góra kamieni. Kilka lit(h)olingwistyczno-kulturologicznych uwag o kamieniach spotykanych w różnych przestrzeniach Winnego Grodu

  199-215
  18.12.2021

„Kochom swoje wioske, bom sie w ni rodzieła...”. Wilkowsko-­świętokrzysko­-kielecka poezja Kaśki spod Łysicy w świetle refleksji językoznawczo­kulturologicznych

  115-130
  16.12.2015

Przeszłość południowokresowej rezydencji w Psarach utrwalona w archiwum ludzkiej pamięci i wybranych, współczesnych źródłach pisanych (refleksje filologiczno-lingwokulturologiczne)

  99-108
  19.12.2019

Wileńskie miejsca Adama Mickiewicza utrwalone we współczesnych przewodnikach po Mieście wieszczów. (Refleksje językoznawcy-filologa)

  59-80
  19.12.2016

Od alabastronu do flakonu René Lalique’a… Kilka lingwistyczno-kulturologicznych uwag o naczyniach na wonności, pachnidła, zapachy, perfumy…

  293-306
  31.12.2018

Językoznawstwo i językoznawcy w świetle Życia we wspomnieniach Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko (Kamińskiej)

  171-183
  31.12.2018