Kaczor, M., & Narolska, A. (2015). Wspomnienie młodości. O znaczeniu przysłowia „Przypomniała baba dziewic wieczór” w utworach Elizy Orzeszkowej. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 1, 173–185. https://doi.org/10.34768/fp2015a12