Węgorowska, Katarzyna. 2015. „«Kochom Swoje Wioske, Bom Sie W Ni rodzieła. ». Wilkowsko-­świętokrzysko­-Kielecka Poezja Kaśki Spod Łysicy W świetle Refleksji językoznawczo­kulturologicznych”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 1 (grudzień):115-30. https://doi.org/10.34768/fp2015a8.