Piechota, Dariusz. 2015. „Ekofeministyczna Wizja Natury W Trylogii Wiejskiej Elizy Orzeszkowej”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 1 (grudzień):187-97. https://doi.org/10.34768/fp2015a13.