Kaczor, M. i Narolska, A. (2015) „Wspomnienie młodości. O znaczeniu przysłowia «Przypomniała baba dziewic wieczór» w utworach Elizy Orzeszkowej”, Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 1, s. 173–185. doi: 10.34768/fp2015a12.