[1]
K. Węgorowska, „«Kochom swoje wioske, bom sie w ni rodzieła...». Wilkowsko-­świętokrzysko­-kielecka poezja Kaśki spod Łysicy w świetle refleksji językoznawczo­kulturologicznych”, fprnuz, t. 1, s. 115–130, grudz. 2015.