[1]
M. Kaczor i A. Narolska, „Wspomnienie młodości. O znaczeniu przysłowia «Przypomniała baba dziewic wieczór» w utworach Elizy Orzeszkowej”, fprnuz, t. 1, s. 173–185, grudz. 2015.