Węgorowska, K. „«Kochom Swoje Wioske, Bom Sie W Ni rodzieła. ». Wilkowsko-­świętokrzysko­-Kielecka Poezja Kaśki Spod Łysicy W świetle Refleksji językoznawczo­kulturologicznych”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 1, grudzień 2015, s. 115-30, doi:10.34768/fp2015a8.