http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Ogłoszenia 2024-04-09T03:43:54+00:00 Open Journal Systems <p>„Filologia Polska” – jako seria w dwóch odmiennych formułach – to setki stron studiów i dziesiątki analiz; przyciągnęła wielu autorów – intelektualistów środowisk lokalnych i reprezentantów innych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Tytuł powołanego właśnie do istnienia periodyku wskazuje zatem tradycję, do jakiej postanowiliśmy się odwoływać (akcentując tym samym swoistą ciągłość), wskazuje także na ewolucyjną zmianę, która stanowi swoisty znak czasów. Rocznikowy kształt „Filologii Polskiej” wynika poniekąd z już wprowadzonych i nadal dokonujących się reform szkolnictwa wyższego oraz stosowanych obecnie systemów standaryzacji. Oby ten duch przemian korzystnie wpłynął na świat nauki – na ludzi ją kreujących, tendencje rozwojowe i, co najważniejsze, wyniki badań. Chcielibyśmy, aby każdy kolejny tom czasopisma zawierał serię studiów, tworzącą wieloautorską monografię.</p> http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/announcement/view/14 Zaproszenie do rocznika za rok 2025 2024-04-09T03:43:54+00:00 Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego <p><a href="http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/public/site/files/fprnuzadmin/invitations/zaproszenie_FP_RNUZ_2025_pl_PL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Zaproszenie</a></p> 2024-04-09T03:43:54+00:00 http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/announcement/view/13 Zaproszenie do rocznika za rok 2024 (numer zamknięty w maju 2024 roku) 2022-12-21T16:30:27+00:00 Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego <p><a href="http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/public/site/files/fprnuzadmin/invitations/zaproszenie_FP_RNUZ_2024_pl_PL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Zaproszenie</a></p> 2022-12-21T16:30:27+00:00 http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/announcement/view/12 Zaproszenie do rocznika za rok 2023 (numer zamknięty w maju 2023 roku) 2021-12-10T06:58:13+00:00 Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego <p><a href="http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/public/site/files/fprnuzadmin/invitations/zaproszenie_FP_RNUZ_2023_pl_PL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Zaproszenie</a></p> 2021-12-10T06:58:13+00:00 http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/announcement/view/11 Zaproszenie do rocznika za rok 2022 (numer zamknięty w maju 2022 roku) 2020-12-01T20:03:47+00:00 Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego <p><a style="text-decoration: none;" href="http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/public/site/files/fprnuzadmin/invitations/zaproszenie_FP_RNUZ_2022_pl_PL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Zaproszenie</a></p> 2020-12-01T20:03:47+00:00 http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/announcement/view/10 Zaproszenie do rocznika za rok 2021 (numer zamknięty w maju 2021 roku) 2020-04-23T20:03:24+00:00 Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego <p><a style="text-decoration: none;" href="http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/public/site/files/fprnuzadmin/invitations/zaproszenie_FP_RNUZ_2021_pl_PL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Zaproszenie</a></p> 2020-04-23T20:03:24+00:00