Instytut Filologii Polskiej zaprasza do współtworzenia rocznika, którego profil — w ogólnym ujęciu — wyznacza tytuł periodyku. Jego zawartość pragniemy rozszerzyć o szeroko rozumiane studia humanistyczne, niezbędne zarówno w doskonaleniu strategii metodologicznych, jak i w celu poszerzenia kontekstu refleksji polonistycznych gremiów akademickich. Na łamach czasopisma chcielibyśmy publikować wyniki badań najnowszych; cenimy zwłaszcza oryginalność i odkrywczość. Proponujemy możliwie szeroką skalę form wypowiedzi, jednakże typowych dla dyskursu nauki: od gruntownej analizy pojedynczych fenomenów po zwięzłą syntezę, od pierwodruku po reedycję, od recenzyjnie formułowanych sprawozdań po merytoryczne sprostowanie lub polemikę. Zakładamy, że na treść każdego zeszytu złoży się wieloautorskie opracowanie monograficzne, wzbogacone o materiały w rubrykach stałych.
Zainteresowanych prosimy o przekazywanie materiałów na adresy wyszczególnione w zakładce Sekretariat.

Cele i zakres artykułów oryginalnych (słowa kluczowe).
A. Literatura (fikcja i piśmiennictwo): historia literatury — konteksty — tematy, motywy — studia komparatystyczne — korespondencja sztuk — gatunki i rodzaje literackie — teoria — edukacja. B. Język: historia języka (języków) — pragmatyka językowa — normy i zwyczaje językowe — odrębność językowa — retoryka — językowe świadectwa tendencji — teoria — edukacja.

Ogłoszenia

Zaproszenie do rocznika za rok 2022

01.12.2020

Serdecznie zapraszamy do publikacji w roczniku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przedmiotem refleksji zeszytu, który — jak planujemy — ukaże się pod koniec 2022 roku, chcemy uczynić użytkowe świadectwa edukacji i jej literackie opisy. Istotą edukacji jest zmiana: przekazywanie nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także wartości, postaw, idei i światopoglądów. Jesteśmy przekonani, że warunkuje ona rozwój osobniczy, cywilizacyjny i kulturowy kolejnych pokoleń, dlatego warto objąć ją naukową refleksją.

Przeczytaj więcej na temat Zaproszenie do rocznika za rok 2022