Almanach rocznika


Celem almanachu jest publikowanie różnorodnych materiałów, które wydają się szczególnie cenne źródłowo.
Opisy czy nawet opinie oparte na reportażach bądź wywiadach – jak można dostrzec w pierwszym numerze sub-„czasopisma” rocznika – winny stać się główną treścią projektu.
Ponieważ nie będzie się ukazywał regularnie, postanowiliśmy nazwać go po prostu almanachem „Filologii Polskiej” – zgodnie z założeniami – gromadzącym informacje i dokumentującym współczesne zjawiska lub najnowsze wydarzenia historyczne (z różnych dziedzin).
Niezbędne aktualizacje w kolejnych almanachach (w razie potrzeby) są wprowadzane systematycznie.
Serdecznie zapraszamy do lektury i współpracy. Drzwi są otwarte.

PRZEWODNIK PO TREŚCI ALMANACHU – SŁOWA KLUCZOWE (ostatnia aktualizacja: 28.09.2023)
Chabrowa odyseja. Zbiór opowiadań o uchodźcach dalszych i bliższych, wczorajszych i dzisiejszych → Almanach 2023 (5).
Dokument → Almanach 2023 (1), Almanach 2023 (3), Almanach 2023 (5).
Instytut Filologii Polskiej (Uniwersytet Zielonogórski), pracownicy ~ od 1971 → Almanach 2023 (4) NUMER SPECJALNY.
Instytut Filologii Polskiej (Uniwersytet Zielonogórski), działalność naukowa w 2023 → Almanach 2023 (2).
Korbicz Józef, prof. ~ → Almanach 2023 (3).
Literatura faktu (dokumenty, reportaże, wywiady) → Almanach 2023 (1), Almanach 2023 (3), Almanach 2023 (5).
Lubuskie Towarzystwo Naukowe → Almanach 2023 (3).
Reportaż → Almanach 2023 (5).
Ukraina → Almanach 2023 (1), Almanach 2023 (5) [fragment].
Wauben-Czekalska Barbara → Almanach 2023 (5).
Wywiad → Almanach 2023 (1), Almanach 2023 (3).
Ziemia Lubuska → Almanach 2023 (3), Almanach 2023 (5) [fragmenty].

(Barbara Wauben-Czekalska, Chabrowa odyseja. Zbiór opowiadań o uchodźcach dalszych i bliższych, wczorajszych i dzisiejszych. Publikowany materiał nadesłano do konkursu Debiut Pro Libris, a jego autorkę uhonorowano nominacją) [edycja testowa: 10.07.2023; pierwsza edycja (planowana): 12.07.2023].

(NUMER SPECJALNY. Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej od 1971 roku. A-Z). [edycja testowa: 03.07.2023; pierwsza edycja (planowana): 05.07.2023; ostatnia edycja: 28.09.2023].

(Wywiad z Profesorem Józefem Korbiczem. Rozmawia Agnieszka Napierała) [pierwsza edycja: 16.06.2023; ostatnia edycja: 21.06.2023].

(Archiwum naukowe polonistyki zielonogórskiej za rok 2023 – konferencje, wykłady, awanse i wyróżnienia, prace eksperckie itp.) [edycja testowa: 15.05.2023; edycja pierwsza: 17.05.2023; ostatnia edycja: 20.09.2023]. Treść almanachu – 2023 (2) – nie uwzględnia publikacji, o których informacje gromadzone są w SKEP (System Komputerowej Ewidencji Publikacji [UZ]). Jednocześnie pominięto członkowstwo w zespołach redakcji czasopism (stosowne zapisy są bowiem dostępne we właściwych serwisach internetowych). Publikowane dane pochodzą od redakcji bądź zostały pozyskane na jej prośbę od respondentów za ich zgodą. Znacząca większość wiadomości otrzymała dokumentację internetową (linki).

(Wywiady z obywatelami Ukrainy) [pierwsza edycja: 27.04.2023; druga edycja: 29.04.2023; trzecia edycja: 30.04.2023; czwarta edycja: 01.05.2023; piąta edycja: 02.05.2023; szósta edycja: 04.05.2023; siódma edycja: 06.05.2023; edycja ósma i ostatnia: 22.05.2023]. Treść almanachu – 2023 (1) – stanowią teksty napisane przez studentów (kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna) pod kierunkiem Pani profesor Moniki Kaczor.