Wartości moralne w publicystyce Teresy Torańskiej na łamach paryskiej „Kultury”

   91

Autor

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

Celem artykułu jest analiza wartości moralnych obecnych w publicystyce Teresy Torańskiej, która ukazywała się na łamach paryskiej „Kultury”, miesięczniku wydawanym przez Redaktora Jerzego Giedroycia w Instytucie Literackim w Paryżu. Wartości moralne utożsamiane z takimi pojęciami, jak dobro i wolność, zostały poddane analizie ilościowej i jakościowej. Przeprowadzone badania pozwoliły określić najczęściej wykorzystane pojęcia (dobro i wolność), sposób ich rozumienia przez rozmówców oraz dziennikarkę. Dalsze analizy umożliwiły zwrócenie uwagi na warsztat dziennikarski i niezależność jako cechy publicystyki Teresy Torańskiej.

Liczba wyświetleń   

2023

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Ewelina Górka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Adiunkt w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się badaniem działalności wydawniczej Instytutu Literackiego w Paryżu oraz publicystyki na łamach paryskiej „Kultury”.

Bibliografia   

Etyka słowa. Wybór opracowań I, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegow-ska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzynina, Lublin 2017.
[Google Scholar]

Ja, My, Oni. Teresa Torańska w rozmowie z Małgorzatą Purzyńską, Warszawa 2013.
[Google Scholar]

Pleszczyński J., Etyka dziennikarska, Warszawa 2007.
[Google Scholar]

Puzynina J., Język wartości, Warszawa 1992.
[Google Scholar]

Puzynina J., Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997.
[Google Scholar]

Torańska T., Czy MY to ONI?, „Kultura” 1994, nr 7-8/562-563.
[Google Scholar]

Torańska T., Rozmowa z Jackiem Merklem, „Kultura” 1993, nr 9/552.
[Google Scholar]

Torańska T., Rozmowa z Janem Krzysztofem Bieleckim, „Kultura” 1992, nr 9/540.
[Google Scholar]

Torańska T., Rozmowa z Janem Nowakiem, „Kultura” 1991, nr 3/522.
[Google Scholar]

Torańska T., Rozmowa z Leszkiem Balcerowiczem, „Kultura” 1993, nr 1-2/544-545.
[Google Scholar]

Z Andrzejem Zakrzewskim, ministrem kultury i sztuki rozmawia Teresa Torańska, „Kultura” 1999, nr 6/621.
[Google Scholar]

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

18.12.2021

Jak cytować

Górka, E. „Wartości Moralne W Publicystyce Teresy Torańskiej Na łamach Paryskiej «Kultury»”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 7, grudzień 2021, s. 133-41, doi:10.34768/fp2021a6.