Wpływ pandemii COVID-19 na eksponowanie wartości witalnych w reklamach telewizyjnych (marzec-czerwiec 2020)

   771

Autor

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

Celem artykułu jest przyjrzenie się reklamom telewizyjnym nawiązującym do izolacji społecznej wiosną 2020 roku w czasie pandemii COVID-19 pod kątem aksjologicznym. Za nadrzędne uznano zbadanie, za pomocą jakich środków werbalnych i pozawerbalnych eksponowano wartości witalne. Bazę materiałową stanowią 52 spoty reklamowe emitowane w polskiej telewizji. Eksponowanie wartości witalnych odbywało się za pomocą propagowania hasła #zostańwdomu, podpowiadania odbiorcom, z jakich usług można korzystać oraz jakim rozrywkom można się oddawać bez wychodzenia z domu, przypominania o bezpiecznych formach zakupów i kontaktu z innymi. Zachęcano do aktywności fizycznej i wspierania swojej odporności. Podkreślano troskę o seniorów i inne osoby najbardziej narażone na zakażenie COVID-19.

Liczba wyświetleń   

2024

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Katarzyna Burska, Uniwersytet Łódzki

Adiunkt w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorat uzyskała na podstawie rozprawy Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie. Struktura – semantyka – pragmatyka. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół języka współczesnych mediów i reklamy, słownictwa sportowego, aksjologii oraz kreatywności leksykalnej, a ostatnio również onomastyki. Bliskie są jej także zagadnienia kultury języka. Jest członkiem internetowej poradni językowej UŁ.

Bibliografia   

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Gdańsk 2004.
[Google Scholar]

Burska K., O wartościach i wartościowaniu w opisach reklamowych gospodarstw agroturystycznych w internecie, [w:] Varia XXVII, red. G. Rožai, P. Molnárová, Bańska Bystrzyca 2019.
[Google Scholar]

Burska K., Wartościowanie w katalogach reklamowych biur podróży, [w:] Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie, red. L. Kuras, G. Majkowski, A. Fadecka, Łódź 2016.
[Google Scholar]

Burska K., Cieśla B., Jachimowska K., Kudra B., Kreatywność językowa w reklamie. Podręcznik nie tylko dla specjalistów, Łódź 2016.
[Google Scholar]

Cierpich-Kozieł A., Koronarzeczywistość – o nowych złożeniach z członem korona- w dobie pandemii, „Język Polski” 2020, z. 4.
[Google Scholar]

Duda A., Język mitu w reklamie, Lublin 2010.
[Google Scholar]

Duda A., Zmiany wartości w polskiej reklamie prasowej na podstawie analizy tygodników „Polityka” i „Newsweek”, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015.
[Google Scholar]

Kamińska-Szmaj I., Wartościowanie w tekstach reklamowych, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 1997, t. XXIII.
[Google Scholar]

Karolczuk A., O słownictwie waloryzującym w reklamie radiowej, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński, Kraków 1995.
[Google Scholar]

Laskowska E., Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz 1992.
[Google Scholar]

Makowska J., Wartości i wartościowanie w opisach aukcji w serwisie Allegro, „Media – Kultura – Społeczeństwo” 2011, nr 6.
[Google Scholar]

Michalska B., Lekarz szuka pacjenta. Leksyka wartościująca pozytywnie na internetowych stronach gabinetów stomatologicznych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” 2014, t. 28.
[Google Scholar]

Michalska B., „Pigułka szczęścia”, czyli o kreacji świata na internetowych stronach gabinetów stomatologicznych (leksyka wartościująca), [w:] Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej, red. K. Burska, B. Cieśla, Łódź 2014.
[Google Scholar]

Molek K., Wartościowanie jako językowy środek perswazyjny w tekstach reklamowych, [w:] Język w komunikacji, red. G. Habrajska, t. 3, Łódź 2001.
[Google Scholar]

Puzynina J., Język wartości, Warszawa 1992.
[Google Scholar]

Zimny R., Wartościowanie i magia w języku reklamy, [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A.M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995.
[Google Scholar]

Adresy internetowe

[wiadomosci]

[captain-jack-piwo-internetowe-domowki-z-influencerami-i-muzykami-w-kampanii-wideo]

[temat-pandemii-niemal-nieobecny-w-polskich-reklamach]

[62063,co-dziesiata-reklama-w-telewizji-odwolywala-sie-do-koronawirusa]

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

18.12.2021

Jak cytować

Burska, K. „Wpływ Pandemii COVID-19 Na Eksponowanie wartości Witalnych W Reklamach Telewizyjnych (marzec-Czerwiec 2020)”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 7, grudzień 2021, s. 153-70, doi:10.34768/fp2021a8.

ISSN wersji papierowej

2450-3584