Dobry czy piękny? Zły czy brzydki? Moralno-estetyczne rozterki polsko-włoskie

   74

Autor

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

Chyba we wszystkich językach podstawowymi kryteriami oceny osób, rzeczy czy zjawisk są kryteria estetyczne (ładny/brzydki) i moralne (dobry/zły). Często jednak określenia należące do tych dwóch kategorii występują przemiennie, wyrażając bardziej ogólnie pozytywną lub negatywną ocenę. Nic dziwnego, że pewne zjawiska określane w jednych językach jako „ładne”, w innych będą uznane za „dobre” lub wyrażane za pomocą jeszcze innych przymiotników – i vice versa. To samo też dotyczy ocen negatywnych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie tego zjawiska językowego na przykładzie dwóch języków, polskiego i włoskiego. Ta analiza może okazać się przydatna dla nauczycieli i tłumaczy, gdyż łatwo jest założyć, iż w języku docelowym ocenia się zjawiska za pomocą tych samych przymiotników, których używamy w naszym języku ojczystym.

Liczba wyświetleń   

2022

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Danuta Piekarz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Italianistka i biblistka, wykładowca językoznawstwa włoskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, wykładowca Nowego Testamentu w instytucjach związanych z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, m.in. Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie.

Bibliografia   

Słowniki

Devoto G., Oli G.C., Il Devotino. Vocabolario della lingua italiana con CD-Rom, Varese 2012.

Doroszewski W., Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/.

Doroszewski W., Słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 1978.

Il Nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, red. M. Dogliotti, L. Rosiello, wyd. 11, Bologna 1986.

Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl.

Słownik języka włoskiego, online: www.treccani.it.

Stoppelli P., I Garzantini. Dizionario italiano, Garzanti 2000.

Opracowania

Dargenio M., Analisi contrastiva degli errori più spesso commessi da studenti di italiano madrelingua polacca, „Educazione Linguistica” 2016, Vol. 5, Num. 2.

Kreisberg A., Problemi dell’analisi lessicale nell’ottica glottodidattica, „Studi Slavici” 2004, (I).

Kwapisz-Osadnik K., Podstawowe wiadomości z gramatyki polskiej i włoskiej, Katowice 2012.

https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/buonismo-buonista-falso-buonismo-e-cattivismo/1672.

https://www.thelocal.it/20200204/italian-word-of-the-day-cattivo. https://blogs.transparent.com/italian/the-good-the-bad-and-the-ugly/.

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

18.12.2021

Jak cytować

Piekarz, D. „Dobry Czy piękny? Zły Czy Brzydki? Moralno-Estetyczne Rozterki Polsko-włoskie”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 7, grudzień 2021, s. 189-97, doi:10.34768/fp2021a10.