Miłosny savoir-vivre w świetle listowników dla zakochanych, powstających u schyłku XIX oraz w początkowych dekadach XX wieku

   58

Autor

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

U schyłku XIX wieku bardzo popularne stały się tzw. listowniki dla zakochanych, gromadzące wzorcowe listy, które miały na celu ułatwianie prowadzenia korespondencji o tematyce miłosnej. Mimo że listy te mają charakter fikcyjny, są wartościowymi dokumentami kultury obycza­jowej epoki, w której powstawały. Stanowiły swego rodzaju podręczniki miłosnego savoir­-vivre’u. W artykule omówione zostały zawarte w nich propozycje listów służących zawieraniu znajomości, przedstawianiu wyznań miłosnych, składaniu oświadczyn, przyjmowaniu tych oświadczyn oraz odrzucaniu ich, zrywaniu zaręczyn itp. Przedstawione zostały także propagowane w listownikach szyfry miłosne, pozwalające przekazywać ukryte informacje m.in. za pomocą różnych sposobów naklejania znaczków pocztowych.

Liczba wyświetleń   

2023

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Leszek Jazownik, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab., prof. nadzwyczajny. Kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor publikacji poświęconych historii edukacji polonistycznej (Teoria literatury a edukacja literacka. Studium porównawcze koncepcji Piotra Chmielowskiego, Kazimierza Wóycickiego i Zygmunta Łempickiego, 2003; Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia, 2001), teorii kształcenia literackiego i językowego (W kręgu historii teorii edukacji polonistycznej, 2011; Jak pytać o dzieło literackie w szkole?, 1999) oraz teorii recepcji i oddziaływania utworów literackich (Wyzwolić moc lektury, 2004).

Bibliografia   

LITERATURA CYTOWANA

Bąbel A., Grabowska-Kuniczuk A., „Kodeks światowy” i „towarzyskie nieprzyzwoitości”. Zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach savoir-vivre’u, „Napis” 2009.
[Google Scholar]

Chociszewski J., Przewodnik do pisania listów miłosnych, tyczących się ożenienia i zamążpójścia, z dodatkiem Wieszczbiarki, Rozmowy kwiatami i znaczkami pocztowymi, Abecadła miłości, tudzież wierszy i piosenek dla kochanków i zakochanych, ułożył..., wydanie piąte znacznie pomnożone, nakładem „Katolika”, Bytom 1900.
[Google Scholar]

Janiak-Jasińska A., Wyznaczniki sztuki epistolarnej w świetle listowników 2 połowy XIX wieku, [w:] Szuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. Jolanta Sztachelska i Elżbieta Dąbrowicz, Białystok 2000.
[Google Scholar]

Matuszewska P., Listowniki polskie: stan i perspektywy badań, „Pamiętnik Literacki” 1982, nr 3/4.
[Google Scholar]

[s. a.], Najnowszy sekretarz zakochanych z dodatkiem: Pieśni miłosne, wiersze do imionników itd. Liczne wzorce listów na wszystkie przypadki zachodzące w życiu miłosnym, nakładem Edwarda Feitzingera w Cieszynie [b.d.].
[Google Scholar]

[s. a], Najnowszy zbiór listów miłosnych wraz z dodatkiem: Symboliczna rozmowa kochanków [Łódź 1921].
[Google Scholar]

Polskie listy miłosne od XV do XIX wieku, oprac. B. Mewin, Lwów-Poznań 1922.
[Google Scholar]

Sekretarz miłosny, czyli podręcznik dla zakochanych zawierający liczne wzory listów miłosnych, powinszowania dla osób ukochanych, wiersze imionnikowe itd., drukiem i nakładem Walentego Fiałka w Chełmnie [1893].
[Google Scholar]

Swat [E. Zaleski (?)], Listownik miłosny, czyli najdokładniejszy poradnik do pisania listów dla zakochanych i narzeczonych wraz z dodaniem złotych myśli różnych pisarzy i zdań o miłości serca i kobiecie, ułożył..., wydanie drugie, Nakładem Księgarni i Składu Papieru Bogdana Chrzanowskiego, Poznań 1912.
[Google Scholar]

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

31.12.2018

Jak cytować

Jazownik, L. „Miłosny Savoir-Vivre W świetle listowników Dla Zakochanych, powstających U schyłku XIX Oraz W początkowych Dekadach XX Wieku”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 4, grudzień 2018, s. 97-118, doi:10.34768/fp2018a6.