Wizja wieku siedemnastego według trzech autorów powieści historycznych: Henryka Sienkiewicza, Józefa Hena i Jacka Komudy

   114

Autor

  • Katarzyna Mróz Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób trzej różni autorzy powieści historycznych (Sienkiewicz, Hen i Komuda) widzieli wiek siedemnasty w historii Polski oraz w jaki sposób ten okres historyczny przedstawili w swych utworach. Tekst skupia się na porównawczej analizie metod konstruowania przez prozaików scen wojennych, relacji erotycznych między bohaterami oraz wizji kobiecości, jaka w powyższych powieściach jest proponowana. Artykuł rozróżnia też sposoby pracy z materiałami źródłowymi, jakimi posługiwali się twórcy, charakteryzuje również gatunki powieści historycznej, jakie pisarze ci realizowali.

Liczba wyświetleń   

2023

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Katarzyna Mróz, Uniwersytet Gdański

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 2016 r. opublikowała artykuł pt. Sztuka (nie)przystosowania. Kilka refleksji na temat konstrukcji postaci Bohuna w XVI tomie „Zeszytów Historycznych” pod red. Andrzeja Stroynowskiego. Kolejne artykuły: Bohaterowie powieści Henryka Sienkiewicza wobec reli­gii; Obcym – Inna, sobie obca – Agnes Anney i jej zmagania z tożsamością (H. Sienkiewicz, „Wiry”); Agresja i dominacja. Stereotypy męskości w „Wirach” Henryka Sienkiewicza oraz Dziewiętnastowieczne źródła historii lokalnej – w druku.

Bibliografia   

LITERATURA CYTOWANA

Bujnicki T., Polska powieść historyczna XIX wieku, Wrocław 1990.
[Google Scholar]

Bujnicki T., Sienkiewicz i historia. Studia, Warszawa 1981.
[Google Scholar]

Chomiuk A., Wokół „Trylogii”, „Panowie Leszczyńscy” Hanny Malewskiej i „W ręku Boga” Andrzeja Stojowskiego, [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. T. Bujnicki, K. Stępnik, Lublin 2007.
[Google Scholar]

Filipiak M., Seksualność dorosłych dzieci alkoholików, Leszno 2008.
[Google Scholar]

Handke R., Style batalistyki polskiej powieści historycznej. Sienkiewicz – Żeromski, [w:] Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, red. T. Bujnicki, K. Stępnik, Lublin 2007.
[Google Scholar]

Hen J., Crimen, Warszawa 1982.Hen J., Subbotko D., Cudowny kraj ta Polska!, „Gazeta Wyborcza” 2013, nr 99 (7829).
[Google Scholar]

Komuda J., Bohun, Lublin 2006.
[Google Scholar]

Koziołek R., Ciała Sienkiewicza: studia o płci i przemocy, Katowice 2010.
[Google Scholar]

Polskie sztandary na Kremlu, „Kronika Polski” 1998, z. 11.
[Google Scholar]

Sienkiewicz H., O powieści historycznej, [w:] Henryk Sienkiewicz, red. J. Kulczycka-Saloni, Warszawa 1966.
[Google Scholar]

Sienkiewicz H., Ogniem i mieczem, Bielsko-Biała 1999.Stoff A., Fabularny potencjał „Trylogii”. „Ciągi dalsze” i „wątki równoległe” w strukturze powieści Henryka Sienkiewicza, [w:] Sienkiewicz z innej strony, red. T. Bujnicki, J. Axer, Warszawa 2015.
[Google Scholar]

Stoff A., Zagłoba sum!Studium postaci literackiej, Toruń 2006.
[Google Scholar]

Stojek-Sawicka K., Szlachcianki w dawnej Polsce. Na salonach i od kuchni, Warszawa 2014.
[Google Scholar]

Wiem, co mówię, czyli dialogi uzdrawiające. Spotkania z Józefem Henem, wyb. i oprac. M. Hen, Warszawa 2013.
[Google Scholar]

Źródła internetowe

wywiady z Józefem Henem:

[jozef-hen-rozmowy-poszczegolne]

[PogXUYWxxQ4]

[-tHqwA0GEIk]

[PogXUYWxxQ4]

Wywiad z Jackiem Komudą:

[lgTKcXW-DLU]

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

19.12.2019

Jak cytować

Mróz, K. „Wizja Wieku Siedemnastego według Trzech autorów powieści Historycznych: Henryka Sienkiewicza, Józefa Hena I Jacka Komudy”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 5, grudzień 2019, s. 19-31, doi:10.34768/fp2019a1.