Od alabastronu do flakonu René Lalique’a… Kilka lingwistyczno-kulturologicznych uwag o naczyniach na wonności, pachnidła, zapachy, perfumy…

   82

Autor

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

Szkic stanowi lingwistyczno-­kulturologiczną refleksję na temat nazw oraz opisów naczyń, w których od starożytności do czasów współczesnych przechowywano i przechowuje się różne wonne substancje. Przytoczone w nim werbalne egzemplifikacje dowodzą, że artefakty te na trwałe wpisały się w historię światowej kosmetyki, dokumentując tym samym kreatywność i wraż­liwość człowieka.

Liczba wyświetleń   

2024

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Katarzyna Węgorowska, Uniwersytet Zielonogórski

Profesor polskiego językoznawstwa; kierownik stworzonej przez siebie, od podstaw, Pracowni Języka i Kultury Ludowej Uniwersytetu Zielonogórskiego; miłośniczka Wilna i Kresów Wschodnich; twórczyni językoznawstwa erudycyjnego, a w jego ramach lit(h)olingwistyki i konch(i)olingwistyki; autorka sześciu monografii i ponad stu artykułów.

Bibliografia   

LITERATURA CYTOWANA

Bugajski M., Jak pachnie rezeda? Lingwistyczne studium zapachów, Wrocław 2004.
[Google Scholar]

Fyson N., Klejnoty świata, Warszawa 1996.
[Google Scholar]

Gutowski B., Secesja, Warszawa 2014.
[Google Scholar]

Hall C., Klejnoty. Kamienie szlachetne i ozdobne, Warszawa 1996.
[Google Scholar]

Hamilton R., Starożytny Egipt, Ożarów Mazowiecki 2008.
[Google Scholar]

Hawrysz M., Obraz kobiety w obcojęzycznych nazwach wyrobów perfumeryjnych, [w:] Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. XX, Wrocław 1998, s. 62-73.
[Google Scholar]

Hurton A., Erotyka perfum, czyli tajemnice pięknych zapachów, Kraków 1994.
[Google Scholar]

Ilustrowany słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2004.
[Google Scholar]

Inny słownik języka polskiego PWN, t. 1-2, Warszawa 2000.
[Google Scholar]

James S., Starożytny Rzym, Warszawa 1990.
[Google Scholar]

Kopaliński W., Opowieści o rzeczach powszednich, Warszawa 1994.
[Google Scholar]

Massinelli A. M., Tuena F., Skarby Medyceuszy, Warszawa 1993.
[Google Scholar]

Menzhauzen I., Stara porcelana miśnieńska w Dreźnie, Warszawa 1990.
[Google Scholar]

Millard A., Skarby czasu Biblii, Warszawa 2000.
[Google Scholar]

Miller J., Antyki. Encyklopedia, Warszawa 2000.
[Google Scholar]

Möbius H., Kobieta baroku, Warszawa 1986.
[Google Scholar]

Pavia F., Wielka księga perfum, Warszawa 1998.
[Google Scholar]

Pemberton D., Skarby faraonów, Warszawa 2004.
[Google Scholar]

Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., O słownictwie kosmetycznym we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski” 2000, z. 80.
[Google Scholar]

Pobudź zmysły. Uwodź zapachem, „Skarb” 2015, nr 12.
[Google Scholar]

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1-3, Warszawa 1989.
[Google Scholar]

Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, red. E. Sobol, Warszawa 1996.
[Google Scholar]

Sobczak N., Sobczak T., Wielka encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych, Warszawa 1995.
[Google Scholar]

Symes R. F., Harding R. R., Kamienie szlachetne, Warszawa 1993.
[Google Scholar]

Wasilenko A., Leksykon perfum, Kraków 2000.
[Google Scholar]

Wasilenko A., Świat perfum, Warszawa 2004.
[Google Scholar]

Węgorowska K., Kamienie i klejnoty w języku, kulturze, sztuce, Warszawa-Zielona Góra 2012.
[Google Scholar]

Węgorowska K., Od Gorgony do Kolberga. Świat korali / koralowców w polszczyźnie. Rzecz lit(h)olingwistyczno-kulturologiczna, Zielona Góra 2018.
[Google Scholar]

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

31.12.2018

Jak cytować

Węgorowska, K. „Od Alabastronu Do Flakonu René Lalique’a… Kilka Lingwistyczno-Kulturologicznych Uwag O Naczyniach Na wonności, pachnidła, Zapachy, perfumy…”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 4, grudzień 2018, s. 293-06, doi:10.34768/fp2018a18.

ISSN wersji papierowej

2450-3584

Inne teksty tego autora opublikowane na łamach „Filologii Polskiej"   

Marmur, morena czołowa, kamień polny, kamień reński, piaskowiec czerwony i biały, węgiel brunatny…Kamienie Zielonej Góry. Zielona Góra kamieni. Kilka lit(h)olingwistyczno-kulturologicznych uwag o kamieniach spotykanych w różnych przestrzeniach Winnego Grodu

  199 - 215
  18.12.2021

„Kochom swoje wioske, bom sie w ni rodzieła...”. Wilkowsko-­świętokrzysko­-kielecka poezja Kaśki spod Łysicy w świetle refleksji językoznawczo­kulturologicznych

  115 - 130
  16.12.2015

Językowe i kulturologiczne wyróżniki kresowych kulinariów utrwalone w wybranych regionalnych opracowaniach o Ziemi Lubuskiej

  141 - 148
  13.12.2020

Przeszłość południowokresowej rezydencji w Psarach utrwalona w archiwum ludzkiej pamięci i wybranych, współczesnych źródłach pisanych (refleksje filologiczno-lingwokulturologiczne)

  99 - 108
  19.12.2019

Wileńskie miejsca Adama Mickiewicza utrwalone we współczesnych przewodnikach po Mieście wieszczów. (Refleksje językoznawcy-filologa)

  59 - 80
  19.12.2016

Językoznawstwo i językoznawcy w świetle Życia we wspomnieniach Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko (Kamińskiej)

  171 - 183
  31.12.2018