Dwanaście kroków, czyli mirakl o świętym Stanisławie

   327

Autor

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

Jan Długosz w swoich Rocznikach... wypowiada się obszernie o cudownym przywróceniu życia Piotrowi z Piotrawina; do tego nadzwyczajnego zdarzenia miało rzekomo dojść za sprawą św. Stanisława. Niemniej jedno szczególne określenie użyte przez kronikarza zastanawia i budzi domysł, że autor, pisząc o tym niezwykłym epizodzie w żywocie kanonizowanego biskupa krakowskiego, przywoływał na pamięć osobiście oglądane widowisko miraklowe, będące prawdopodobnie właśnie rekonstrukcją wskrzeszenia rzeczonego rycerza. Mogło być ono urozmaiceniem uroczystości zorganizowanych w związku z obchodami dnia wyniesionego na ołtarze w XIII wieku duchownego; możliwe nawet, że wystawione na Wawelu – ówczesna architektura zamku umożliwiała tego typu inscenizację. Mirakl ten nie zachował się do czasów współczesnych, natomiast prezentowany szkic stanowi hipotetyczną próbę jego częściowego odtworzenia.

Liczba wyświetleń   

2024

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Zbigniew Ochocki, Uniwersytet Zielonogórski

Absolwent filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Wieloletni pracownik, a także współpracownik WSP przekształconej z czasem w Uniwersytet Zielonogórski. Prowadzi zajęcia i badania w zakresie dziejów teatru, poematów epickich oraz komunikacji interpersonalnej. Działacz organizacji pozarządowych, organizator imprez kulturalnych. Obecnie czas dzieli między zajęciami akademickimi na UZ i własną działalnością gospodarczą.

Bibliografia   

LITERATURA CYTOWANA

Źródła

Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae…Joannis Dlugossii, red. J. Dąbrowski i in, t. II, ks. III i IV, Warszawa 1971.
[Google Scholar]

Bering P., Teatr w kronice. Studia nad dramatycznością kronik średniowiecznych, Poznań 2013.
[Google Scholar]

Opracowania

Berthold M., Historia teatru, przeł. D. Żmij-Zielińska, Warszawa 1980.
[Google Scholar]

Cichoński J. P., Dialog na uroczystość świętej Katarzyny, [w:] J. Lewański (wyd), Dramaty staropolskie, t. VI, Warszawa 1963.
[Google Scholar]

Długosz J., Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, red. J. Dąbrowski, S. Gawęda i in. (przeł.). Księgi III-IV, Warszawa 1961-1985.
[Google Scholar]

Drzewicka A., Skupienie i zabawa. Twórczość dramatyczna w średniowiecznej Francji do końca XIII w., Kraków 1998.
[Google Scholar]

Faral E., Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika Świętego, Warszawa 1969. Feicht H., Studia nad muzyką polskiego średniowiecza, Kraków 1975.
[Google Scholar]

Jelicz A., Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie (Wiek XIII-XV), Warszawa 1966.
[Google Scholar]

Juszyński H., Dykcyonarz poetów polskich, t. II, Kraków 1820.
[Google Scholar]

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV. Miasto Kraków, z. I. Wawel, red. J. Szablowski. Warszawa 1965.
[Google Scholar]

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV. Miasto Kraków, z. I: Wawel, red. J. Szablowski. Warszawa 1965.
[Google Scholar]

Konigson E., Miasto w przestrzeni teatralnej, [w:] Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr francuski, A. Loba (red.), P.Tomczask (tłum.), Gdańsk 2006.
[Google Scholar]

Nicoll A., Dzieje dramatu, t. I, przeł. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1975.
[Google Scholar]

Szymonik K., Oficjum rymowane o św. Stanisławie. Dies adest celebris i hymn Gaude Mater Polonia w polskich antyfonarzach przedtrydenckich. Studium muzykologiczne. Niepokalanów 1966.
[Google Scholar]

Targosz K., Gesta principium recitata. „Teatr czynów polskich władców” Galla Anonima, (w:) „Pamiętnik Teatralny”, R. XXIX, 1980.
[Google Scholar]

Targosz K., Korzenie i kształty teatru do 1500 roku w perspektywie Krakowa, Kraków 1995.
[Google Scholar]

Vita Sancti Stanislai episcopi cracoviensis (Vita minor et maior, W. Kętrzyński [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. IV, Warszawa 1961.
[Google Scholar]

Voragine J., de, Złota legenda, przeł. J. Pleziowa, Wrocław 1996.
[Google Scholar]

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

16.12.2015

Jak cytować

Ochocki, Z. „Dwanaście kroków, Czyli Mirakl O świętym Stanisławie”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 1, grudzień 2015, s. 21-30, doi:10.34768/fp2015a1.

ISSN wersji papierowej

2450-3584