Zaświaty – nieistniejące czy niepoznawalne? Tłumaczenie jako zysk interpretacyjny na przykładzie Trenu X Jana Kochanowskiego

   74

Autor

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

Ideą badań jest przedstawienie, w jaki sposób tłumaczenie utworu poetyckiego może wpływać na jego interpretację. W tym celu dokonano analizy fragmentu Trenu X Jana Kochanowskiego. Skoncentrowano ją na kluczowym dla dzieła pojęciu strony – jego znaczeniu etymologicznym i płynących z niego filozoficznych skutkach. Następnie, korzystając z hermeneutycznych metod w translatologii, porównano oryginalny tekst ze współczesnymi przekładami angielskimi, zwłaszcza z niekonwencjonalną wersją Barańczaka i Heaneya. Badania wykazały, że tłumaczenie nie jest rzeczą odrębną wobec pierwowzoru i może pomagać w jego zrozumieniu, stanowi zatem zysk interpretacyjny. Na tej podstawie autor proponuje nowe odczytanie utworu.

Liczba wyświetleń   

2024

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Jakub Zbądzki, Uniwersytet Wrocławski

Student filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim; główne dziedziny zainteresowań badawczych: historia i współczesna recepcja literatury staropolskiej, literatura jako świadectwo obyczajowości (szczególnie religijnej).

Bibliografia   

LITERATURA CYTOWANA

Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Poznań 1992.
[Google Scholar]

Borowski A., Cierpieć po ludzku, czyli jeszcze o „Trenach”, [w:] Lektury polonistyczne. Jan Kochanowski, Kraków 2001.
[Google Scholar]

Boryś W., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
[Google Scholar]

Gadamer H. G., Lektura jest przekładem, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski i M. Heydel, Kraków 2009.
[Google Scholar]

Jan Kochanowski, Laments, trans. S. Heaney, S. Barańczak, Faber and Faber 1995.
[Google Scholar]

Kochanowski J., Pieśni, oprac. L Szczerbicka-Slęk, Wrocław 1988.
[Google Scholar]

Kochanowski J., Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1969.
[Google Scholar]

Oxford Dictionary of English, wyd. 2, Oxford University Press 2010.
[Google Scholar]

Pirie D. P. A., Wymiar tragiczny w „Trenach Jana Kochanowskiego”, [w:] Jan Kochanowski. Interpretacje, red. J. Błoński, Kraków 1989.
[Google Scholar]

Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia, oprac. E. Balcerzan i E. Rajewska, Poznań 2007.
[Google Scholar]

Reczek S., Podręczny słownik dawnej polszczyzny, Wrocław 1968.
[Google Scholar]

Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, t. 4, red. M. Kucała, Kraków 2008.
[Google Scholar]

Sokolski J., Staropolskie zaświaty, Wrocław 1990.
[Google Scholar]

Steiner G., Ruch hermeneutyczny, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski i M. Heydel, Kraków 2009.
[Google Scholar]

Stolze R., Tłumaczenie jako proces ewolucyjny, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski i M. Heydel, Kraków 2009.
[Google Scholar]

Wilczek P., Dyskurs – przekład – interpretacja, Katowice 2001. Ziomek J., Literatura odrodzenia, Warszawa 1987.
[Google Scholar]

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

16.12.2015

Jak cytować

Zbądzki, J. „Zaświaty – nieistniejące Czy Niepoznawalne? Tłumaczenie Jako Zysk Interpretacyjny Na przykładzie Trenu X Jana Kochanowskiego”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 1, grudzień 2015, s. 31-38, doi:10.34768/fp2015a2.

ISSN wersji papierowej

2450-3584