Harmonogramy


Plan prac dla kolejnych numerów rocznika

  1. Na materiały do publikacji oczekujemy do końca listopada każdego roku (x).
  2. W grudniu (rok x) prace selekcyjną nad pozyskanymi studiami podejmują redaktorzy naukowi zeszytu oraz członkowie Rady Naukowej.
  3. Okres od stycznia do marca kolejnego roku (x + 1) to czas przeznaczony na wydanie not recenzyjnych.
  4. Następnie, do końca kwietnia redaktorzy oczekują na prace od autorów po ewentualnych korektach wynikających z sugestii recenzentów.
  5. Od maja do grudnia — prace wydawnicze, w tym korekta autorska.
  6. Grudzień roku x + 1 — publikacja tradycyjna, tj. „papierowa”.
  7. Rok x + 2 (możliwie szybko) — internetowa publikacja całego zeszytu w obrębie serwisu periodyku.

Uprzejmie prosimy o respektowanie terminowości, co ułatwi pracę i pozwoli zachować pożądaną systematyczność w ogłaszaniu kolejnych numerów rocznika.