Rada naukowa


Dejan Ajdačić  , Uniwersytet Gdański
Piotr Borek  , Uniwersytet im. KEN w Krakowie
Marian Bugajski  , Uniwersytet Zielonogórski
Zbigniew Chojnowski  , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tetiana Czernysz, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina
David Frick, University of California Berkeley, USA
Alfred Gall  , Johannes Gutenberg University Mainz, Austria
Leszek Jazownik  , Uniwersytet Zielonogórski
Sergij Jermołenko, O.O. Potebnia Institute of Linguistics in Kyiv, Ukraina
Ałła Krawczuk, University of Lviv, Ukraina
Sławomir Kufel  , Uniwersytet Zielonogórski
Leszek Libera  , Uniwersytet Zielonogórski (do 2021), prof. em., Essen, Niemcy
Krzysztof Maćkowiak  , Uniwersytet Zielonogórski
Małgorzata Mikołajczak  , Uniwersytet Zielonogórski
Wołodymyr Morenec, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraina
Marek Nalepa  , Uniwersytet Rzeszowski
Teresa Podemska-Abt, University of South Australia, Adelaide, Australia
Józef Tomasz Pokrzywniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1947-2017
Olena Polischuk, Ivan Franko National University in Zhytomyr, Ukraina
Marta Ruszczyńska  , Uniwersytet Zielonogórski
Richard Šipek  , Library of National Museum in Prague, Czechy
Marie Sobotková, Palacký University Olomouc, Czechy
Anna Szóstak  , Uniwersytet Zielonogórski
Bogdan Trocha  , Uniwersytet Zielonogórski
Marzanna Uździcka  , Uniwersytet Zielonogórski
Katarzyna Węgorowska  , Uniwersytet Zielonogórski
Alois Woldan  , University of Vienna, Austria
Wiesław Wydra  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Krzysztof Zajas  , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Natalia Zhukova, National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraina