Rada naukowa


Dejan Ajdačić, Uniwersytet Gdański
Piotr Borek, Uniwersytet im. KEN w Krakowie
Marian Bugajski, Uniwersytet Zielonogórski
Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Tetiana Czernysz, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina
David Frick, University of California Berkeley, USA
Alfred Gall, Johannes Gutenberg University Mainz, Niemcy
Leszek Jazownik, Uniwersytet Zielonogórski
Sergij Jermołenko, O.O. Potebnia Institute of Linguistics in Kyiv, Ukraina
Ałła Krawczuk, University of Lviv, Ukraina
Sławomir Kufel, Uniwersytet Zielonogórski
Leszek Libera, Uniwersytet Zielonogórski
Krzysztof Maćkowiak, Uniwersytet Zielonogórski
Małgorzata Mikołajczak, Uniwersytet Zielonogórski
Wołodymyr Morenec, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Ukraina
Marek Nalepa, Uniwersytet Rzeszowski
Teresa Podemska-Abt, University of South Australia, Adelaide, Australia
Józef Tomasz Pokrzywniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1947-2017
Olena Polischuk, Ivan Franko National University in Zhytomyr, Ukraina
Marta Ruszczyńska, Uniwersytet Zielonogórski
Richard Šipek, Library of National Museum in Prague, Czechy
Marie Sobotková, Palacký University Olomouc, Czechy
Anna Szóstak, Uniwersytet Zielonogórski
Bogdan Trocha, Uniwersytet Zielonogórski
Marzanna Uździcka, Uniwersytet Zielonogórski
Katarzyna Węgorowska, Uniwersytet Zielonogórski
Alois Woldan, University of Vienna, Austria
Wiesław Wydra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Krzysztof Zajas, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Natalia Zhukova, National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraina