Sekretariat


Aneta Narolska, Uniwersytet Zielonogórski, Żary  
(w Sekretariacie rocznika od roku 2014)
Aneta Narolska

Monika Kaczor, Uniwersytet Zielonogórski  
(w Sekretariacie rocznika od roku 2021)
Monika Kaczor

Katarzyna Grabias-Banaszewska, Uniwersytet Zielonogórski  
(w Sekretariacie rocznika od roku 2017)
Katarzyna Grabias-Banaszewska

Irmina Kotlarska, Uniwersytet Zielonogórski  
(w Sekretariacie rocznika od roku 2014)
Irmina Kotlarska

Dorota Szagun, Uniwersytet Zielonogórski  
(w Sekretariacie rocznika od roku 2014)
Dorota Szagun

Agnieszka Gruszka, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
(w Sekretariacie rocznika od roku 2014)
Agnieszka Gruszka

Kamil Banaszewski, Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
(w Sekretariacie rocznika od roku 2018)
Kamil Banaszewski

Adres Redakcji:
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Filologii Polskiej (sekretariat, pok. 212)
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra

Korespondencję prosimy zaopatrywać w dopisek: „Filologia Polska. Rocznik”.