Statystyki


I. Zewnętrzna baza danych, raporty są generowane od 2016 roku i na bieżąco aktualizowane.
I.a. Dane o liczbie wyświetleń poszczególnych artykułów są dostępne w Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego (podstawowej bazie danych rocznika). Jak do nich dotrzeć? Krok 1 – przejdź tutaj. Krok 2 – wybierz właściwy rocznik (numer). Krok 3 – wybierz artykuł. Krok 4 – kliknij zakładkę "Informacje".
Statystyki przedstawiane przez oprogramowanie repozytorium uwzględniają każdą jednostkę kompozycyjną poszczególnych numerów rocznika.
I.b. Statystyki dla pełnej zawartości numerów rocznika udostępnia Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa. Jak do nich dotrzeć? Krok 1 – przejdź tutaj. Krok 2 – wybierz właściwy rocznik (numer). Krok 3 – kliknij zakładkę "Informacje".
II. Platforma zewnętrzna ResearchGate (od 2019). Statystyki (obejmujące zwłaszcza aktywność zarejestrowanej społeczności ResearchGate) dotyczą wyłącznie pełnej zawartości numerów rocznika.
III. Statystyki na stronie rocznika (od 2021). Dane o liczbie wyświetleń na macierzystej stronie rocznika są prezentowane poniżej tytułów artykułów w obrębie ich listy dla wybranego numeru lub w układzie kalendarzowym w obrębie części, zawierającej metadane artykułu. Na stronie głównej na prawym pasku można znaleźć informacje o częstotliwości przeglądania najpopularniejszych artykułów w wybranych okresach (przycisk najczęściej czytane).