Warunki publikacji


1. Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu publikacji własnych tekstów w roczniku (dlatego też m.in. czasopismo zostało wyróżnione przez Bibliotekę Nauki Diamentowym [znakiem] otwartego dostępu).
2. Rocznik jest czasopismem ogłaszającym treści naukowe w ramach Open Access. Wszystkie artykuły naukowe publikowane na łamach czasopisma są w pełni otwarte: można je swobodnie czytać, pobierać i udostępniać. Od pierwszego numeru rocznika (z 2015 roku) artykuły są publikowane na warunkach licencji CC (patrz poniżej), która zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i powielanie na dowolnym nośniku, pod warunkiem że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane.
3. Autor, który zgłasza do publikacji artykuł na łamach „Filologii Polskiej”, wyraża zgodę na a) jego publikację zgodnie z warunkami Creative Commons / Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) oraz b) jego przechowywanie w Repozytorium Uniwersytetu Zielonogórskiego (repozytorium niekomercyjne, zob. także).
4. Prawa autorskie (a). Co do zasady – autorzy, niebędący pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego, zachowują prawa autorskie, w tym prawa wydawnicze do artykułów, bez żadnych ograniczeń.
5. Prawa autorskie (b). Co do zasady – autorzy, będący pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego, nie zachowują praw autorskich, w tym praw wydawniczych do artykułów. W takich przypadkach właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Zielonogórski.
6. Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zlecają publikację rocznika w Oficynie Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego i pokrywają wszelkie z tym związane koszty, w tym honoraria recenzenckie, opłaty za prace wydawnicze oraz druk.
7. Każdy artykuł zgłoszony do publikacji w czasopiśmie musi uzyskać zarówno pełną akceptację redakcji rocznika, jak i jego Rady Naukowej, popartą minimum dwoma pozytywnymi orzeczeniami recenzentów (zob. szczegóły). Artykuły winny również spełniać wymogi etyki wydawniczej, a ich autorzy są proszeni o współpracę z redakcją według ustalonego harmonogramu.
8. Złożenie artykułu do publikacji w roczniku jest równoznaczne z deklaracją autora (autorów) o jego oryginalności i sprawstwie.