Ważne informacje


1. Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego jest zarejestrowane (od roku 2006) w  OpenDOAR  (w globalnej bazie zapewniającej otwarty dostęp do repozytoriów zasobów akademickich), utworzonego i administrowanego przez Joint Information Systems Commitee (Jisc)/Sherpa.
2. W przypadku zamknięcia rocznika wszystkie artykuły (opublikowane na jego łamach) pozostaną dostępne we wspomnianym repozytorium, jak również w pełnotekstowych bazach danych gromadzących zawartość "Filologii Polskiej".
3. Każdy artykuł naukowy otrzymuje unikalny numer DOI, jak i poszczególne numery czasopisma. Dostawca prefiksów DOI dla rocznika (10.34768) – DataCite.org (do 2023), od końca 2023 – Crossref z innym i aktualnym obecnie prefiksem: 10.61827, przypisanym czasopismom Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
4. Wersja drukowana czasopisma jest jego formą podstawową (choć jego postać on-line jest tożsama).
5. Egzemplarze każdego numeru rocznika wysyła się do największych i najbardziej renomowanych bibliotek w Polsce (obowiązkowo).
6. Opublikowane numery rocznika (zarówno w wersji drukowanej, jak i on-line) zawierają wyłącznie ostateczne brzmienie tekstów (stąd też nie stosuje się oznaczeń Crossmark).
7. Numery rocznika są przygotowywane do publikacji (i drukowane) we współpracy z Oficyną Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego.
8. Członkowie Rady Naukowej, Sekretariatu oraz Zespołu redakcyjnego rocznika nie otrzymują żadnych honorariów z tytułu pracy nad czasopismem. Jest to działalność non profit.
9. Rocznik wpisano do rejestru dzienników i czasopism przez Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, I Wydział Cywilny, 11 grudnia 2014 roku (sygn. akt I Ns-Rej. Pr 40/14 Rej. 466).
10. Numer ISSN rocznika (2450-3584) został zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową w roku 2015 oraz International Standard Serial Number (ISSN) Inernational Centre (zgodnie z zasadami międzynarodowej sieci ISSN oraz polskimi normami PN-N-01152-2; PN-ISO 3297) w wersji skróconej, czyli bez podtytułu czasopisma (Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego).