Zespół recenzencki


Zespół recenzencki
Recenzenci tomów
RECENZENCI TOMU ZA ROK 2024 (10)
RECENZENCI TOMU ZA ROK 2023 (9)
RECENZENCI TOMU ZA ROK 2022 (8)
RECENZENCI TOMU ZA ROK 2021 (7)
RECENZENCI TOMU ZA ROK 2020 (6)
RECENZENCI TOMU ZA ROK 2019 (5)
RECENZENCI TOMU ZA ROK 2018 (4)
RECENZENCI TOMU ZA ROK 2017 (3)
RECENZENCI TOMU ZA ROK 2016 (2)
RECENZENCI TOMU ZA ROK 2015 (1)

Zainteresowanych współpracą w charakterze recenzentów serdecznie zapraszamy.

Zespół recenzencki

Iwona Benenowska  , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Krzysztof Biliński  , Uniwersytet Wrocławski
Piotr Briks  , Uniwersytet Szczeciński
Bogdan Burdziej  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dariusz Brzostek  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna  , Uniwersytet Wrocławski
Natalia Demianenko  , Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina
Izabela Domaciuk-Czarny  , Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Tetiana Dowżok, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina
Michał Drożdż  1958-2023  , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ewelina Drzewiecka  , Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Elżbieta Dutka  , Uniwersytet Śląski w Katowicach
Tadeusz Gacia  , Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Jan Galant  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przemysław Gębal, Uniwersytet Warszawski
Monika Grygiel  , Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Grażyna Halkiewicz-Sojak  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dorota Heck  , Uniwersytet Wrocławski
Joanna Kamper-Warejko  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jolanta Klimek-Grądzka  , Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Piotr Kładoczny , Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Elżbieta Konończuk  , Uniwersytet w Białymstoku
Tomasz Korpysz  , Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dorota Kozaryn  , Uniwersytet Szczeciński
Ewa Krawiecka  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katarzyna Krzak-Weiss  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grzegorz Kubski  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Michał Kuran  , Uniwersytet Łódzki
Zdzisław Lec  , Uniwersytet Szczeciński
Mariusz Leś   , Uniwersytet w Białymstoku
Jarosław Ławski  , Uniwersytet w Białymstoku
Kazimierz Maciąg  , Uniwersytet Rzeszowski
Tomasz Man , Akademia Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie
Miłosz Markiewicz , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jolanta Migdał  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mirosława Ołdakowska-Kufel  , Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Marek Osiewicz , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jolanta Pasterska  , Uniwersytet Rzeszowski
Franciszek Pilarczyk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Katarzyna Sicińska  , Uniwersytet Łódzki
Michał Skop  , Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mirosław Strzyżewski  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz  , Uniwersytet Łódzk
Joanna Szydłowska  , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Agnieszka Tambor , Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jolanta Tambor  , Uniwersytet Śląski w Katowicach
Małgorzata Ułanek , Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Patrycja Włodek , Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wiesław Wydra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (emerytowany profesor)
Witalij Zacharow, Borys Grinczenko Kyiv University, Ukraina
Rafał Zarębski  , Uniwersytet Łódzki
Grażyna Zarzycka  , Uniwersytet Łódzki
Monika Zaśko-Zielińska  , Uniwersytet Wrocławski
Kwiryna Ziemba  , Uniwersytet Gdański
Leszek Zwierzyński  , Uniwersytet Śląski w Katowicac
Barbara Zwolińska  , Uniwersytet Gdański

Recenzenci tomów

RECENZENCI TOMU ZA ROK 2024 (10)

Dariusz Brzostek  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tadeusz Gacia  , Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Monika Grygiel  , Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Dorota Heck  , Uniwersytet Wrocławski
Piotr Kładoczny , Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Grzegorz Kubski  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mariusz Leś   , Uniwersytet w Białymstoku
Kazimierz Maciąg  , Uniwersytet Rzeszowski
Tomasz Man , Akademia Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie
Miłosz Markiewicz , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mirosława Ołdakowska-Kufel  , Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Marek Osiewicz , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Franciszek Pilarczyk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Michał Skop  , Uniwersytet Śląski w Katowicach
Agnieszka Tambor , Uniwersytet Śląski w Katowicach
Małgorzata Ułanek , Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Patrycja Włodek , Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wiesław Wydra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (emerytowany profesor)

RECENZENCI TOMU ZA ROK 2023 (9)

Krzysztof Biliński  , Uniwersytet Wrocławski
Piotr Briks  , Uniwersytet Szczeciński
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna  , Uniwersytet Wrocławski
Elżbieta Dutka  , Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dorota Heck  , Uniwersytet Wrocławski
Joanna Kamper-Warejko  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grzegorz Kubski  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jolanta Pasterska  , Uniwersytet Rzeszowski
Joanna Szydłowska  , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Barbara Zwolińska  , Uniwersytet Gdański

RECENZENCI TOMU ZA ROK 2022 (8)

Iwona Benenowska  , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Krzysztof Biliński  , Uniwersytet Wrocławski
Piotr Briks  , Uniwersytet Szczeciński
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna  , Uniwersytet Wrocławski
Izabela Domaciuk-Czarny  , Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Michał Drożdż  1958-2023  , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Elżbieta Dutka  , Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jan Galant  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przemysław Gębal, Uniwersytet Warszawski
Dorota Heck  , Uniwersytet Wrocławski
Jolanta Klimek-Grądzka  , Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Katarzyna Krzak-Weiss  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zdzisław Lec  , Uniwersytet Szczeciński
Jarosław Ławski  , Uniwersytet w Białymstoku
Kazimierz Maciąg  , Uniwersytet Rzeszowski
Jolanta Migdał  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mirosława Ołdakowska-Kufel  , Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Jolanta Tambor  , Uniwersytet Śląski w Katowicach
Rafał Zarębski  , Uniwersytet Łódzki
Grażyna Zarzycka  , Uniwersytet Łódzki

RECENZENCI TOMU ZA ROK 2021 (7)

Piotr Briks  , Uniwersytet Szczeciński
Izabela Domaciuk-Czarny  , Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublini
Michał Drożdż  1958-2023  , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Elżbieta Dutka  , Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jan Galant  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jolanta Klimek-Grądzka  , Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Grzegorz Kubski  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kazimierz Maciąg  , Uniwersytet Rzeszowski
Jolanta Migdał  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jolanta Pasterska  , Uniwersytet Rzeszowski
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz  , Uniwersytet Łódzki
Leszek Zwierzyński  , Uniwersytet Śląski w Katowicach

RECENZENCI TOMU ZA ROK 2020 (6)

Iwona Benenowska  , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Natalia Demianenko  , Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina
Izabela Domaciuk-Czarny  , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Elżbieta Dutka  , Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jan Galant  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jolanta Klimek-Grądzka  , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Ewa Krawiecka  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grzegorz Kubski  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jolanta Pasterska  , Uniwersytet Rzeszowski

RECENZENCI TOMU ZA ROK 2019 (5)

Krzysztof Biliński  , Uniwersytet Wrocławski
Jan Galant  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Joanna Kamper-Warejko  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tomasz Korpysz  , Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dorota Kozaryn  , Uniwersytet Szczeciński
Katarzyna Krzak-Weiss  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jolanta Migdał  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jolanta Pasterska  , Uniwersytet Rzeszowski
Franciszek Pilarczyk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Katarzyna Sicińska  , Uniwersytet Łódzki

RECENZENCI TOMU ZA ROK 2018 (4)

Krzysztof Biliński  , Uniwersytet Wrocławski
Bogdan Burdziej  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Natalia Demianenko  , Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraina
Izabela Domaciuk-Czarny  , Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Ewelina Drzewiecka  , Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Elżbieta Dutka  , Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jan Galant  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jolanta Klimek-Grądzka  , Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła I
Elżbieta Konończuk  , Uniwersytet w Białymstoku
Katarzyna Krzak-Weiss  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Michał Kuran  , Uniwersytet Łódzki
Kazimierz Maciąg  , Uniwersytet Rzeszowski
Jolanta Pasterska  , Uniwersytet Rzeszowski
Franciszek Pilarczyk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Mirosław Strzyżewski  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz , Uniwersytet Łódzki
Witalij Zacharow, Borys Grinczenko Kyiv University, Ukraina
Monika Zaśko-Zielińska  , Uniwersytet Wrocławski
Kwiryna Ziemba  , Uniwersytet Gdański
Leszek Zwierzyński  , Uniwersytet Śląski w Katowicach

RECENZENCI TOMU ZA ROK 2017 (3)

Bogdan Burdziej  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika Toruniu
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna  , Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Jan Galant  , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Jolanta Klimek-Grądzka  , Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Michał Kuran  , Uniwersytet Łódzki
Kazimierz Maciąg, Uniwersytet Rzeszowski
Franciszek Pilarczyk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Joanna Szydłowska  , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

RECENZENCI TOMU ZA ROK 2016 (2)

Krzysztof Biliński  , Uniwersytet Wrocławski
Bogdan Burdziej  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grażyna Halkiewicz-Sojak  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Jarosław Ławski  , Uniwersytet w Białymstoku
Kazimierz Maciąg  , Uniwersytet Rzeszowski
Franciszek Pilarczyk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Mirosław Strzyżewski  , Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz  , Uniwersytet Łódzki
Monika Zaśko-Zielińska  , Uniwersytet Wrocławski
Kwiryna Ziemba  , Uniwersytet Gdański
Leszek Zwierzyński  , Uniwersytet Śląski w Katowicach
Barbara Zwolińska  , Uniwersytet Gdański

RECENZENCI TOMU ZA ROK 2015 (1)

Małgorzata Dawidziak-Kładoczna  , Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Michał Kuran  , Uniwersytet Łódzki
Kazimierz Maciąg  , Uniwersytet Rzeszowski
Franciszek Pilarczyk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz  , Uniwersytet Łódzki