Językoznawstwo i językoznawcy w świetle Życia we wspomnieniach Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko (Kamińskiej)

   68

Autor

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

Celem szkicu jest prezentacja refleksji jednej z najwybitniejszych rodzimych polonistek i slawistek – zapisków dotyczących Jej naukowego środowiska. W artykule przedstawione zostały: 1) językoznawcze interakcje Uczonej w okresie studiów (m.in. Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, wykładowcy, studenci­językoznawcy, tematy badawcze...) oraz 2) interpersonalne zależności i wydarzenia zaistniałe w Jej dorosłym już życiu naukowym (m.in. Instytut Slawistyki PAN w Warszawie, projekty badawcze, doktorat, habilitacja, naukowe przyjaźnie, badania terenowe, publikacje wyników badań, opieka naukowa...). Zagadnienia opisane przez Lingwistkę pozwalają na rekonstrukcję naukowego świata, który ukształtował Jej naukową osobowość i pozwolił Jej na intelektualno­pragmatyczne wykorzystanie naukowo­organizacyjnych predyspozycji, dzięki którym stała się jedną z najbardziej cenionych i szanowanych postaci w Polsce.

Liczba wyświetleń   

2024

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Katarzyna Węgorowska, Uniwersytet Zielonogórski

Profesor polskiego językoznawstwa; kierownik stworzonej przez siebie, od podstaw, Pracowni Języka i Kultury Ludowej Uniwersytetu Zielonogórskiego; miłośniczka Wilna i Kresów Wschodnich; twórczyni językoznawstwa erudycyjnego, a w jego ramach lit(h)olingwistyki i konch(i)olingwistyki; autorka sześciu monografii i ponad stu artykułów.

Bibliografia   

LITERATURA CYTOWANA

Inny słownik języka polskiego. P…Ż, t. 2, red. M. Bańko, Warszawa 2000.
[Google Scholar]

Janicki S., Film polski wczoraj i dziś, Warszawa 1982.
[Google Scholar]

Krasowska H., Bukowina. Moja ojczyzna – Piotrowce Dolne, Pruszków 2002.
[Google Scholar]

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984.
[Google Scholar]

Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998.
[Google Scholar]

Przetacznikowa M., Psychologia wychowania, [w:] M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, t. 2, Warszawa 1986.
[Google Scholar]

Rzetelska-Feleszko E., Pomorze Zachodnie. Nasz język dawniej i dziś, Warszawa 1986.
[Google Scholar]

Rzetelska-Feleszka E., W świecie nazw własnych, Warszawa-Kraków 2006.
[Google Scholar]

Rzetelska-Feleszko (Kamińska) E., Życie we wspomnieniach, Warszawa-Kraków 2008.
[Google Scholar]

Słownik języka polskiego, t. 1-3, red. M. Szymczak, Warszawa 1988-1989.
[Google Scholar]

Słownik wyrazów obcych PWN. Wydanie nowe, red. E. Sobol, Warszawa 1996.
[Google Scholar]

Tomaszewski T., Człowiek i otoczenie, [w:] T. Tomaszewski, Psychologia, Warszawa 1982.
[Google Scholar]

Węgorowska K., Estetyczne, eleganckie, piękne komunikaty. Wokół, adresowanej do mnie, korespondencji Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko, [w:] Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2017. Estetyka językowa w komunikowaniu, red. M. Steciąg, Zielona Góra, (w druku).
[Google Scholar]

Węgorowska K., Macierzyństwo Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko (Kamińskiej) utrwalone w „Życiu we wspomnieniach”, [w:] Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, języku, kulturze, sztuce, red. L. Mariak, Szczecin (w druku).
[Google Scholar]

Węgorowska K., Ojciec-harcerz, ojciec-mentor, ojciec-idealista… Językowo-emocjonalny portret osobowości Aleksandra Kamińskiego utrwalony w „Życiu we wspomnieniach” Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko (Kamińskiej), [w:] Język nasz ojczysty w sferze życia rodzinnego, red. B. Taras, W. Kochmańska, Rzeszów 2016, s. 188-200.
[Google Scholar]

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

31.12.2018

Jak cytować

Węgorowska, K. „Językoznawstwo I językoznawcy W świetle Życia We Wspomnieniach Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko (Kamińskiej)”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 4, grudzień 2018, s. 171-83, doi:10.34768/fp2018a11.

ISSN wersji papierowej

2450-3584

Inne teksty tego autora opublikowane na łamach „Filologii Polskiej"   

Marmur, morena czołowa, kamień polny, kamień reński, piaskowiec czerwony i biały, węgiel brunatny…Kamienie Zielonej Góry. Zielona Góra kamieni. Kilka lit(h)olingwistyczno-kulturologicznych uwag o kamieniach spotykanych w różnych przestrzeniach Winnego Grodu

  199 - 215
  18.12.2021

„Kochom swoje wioske, bom sie w ni rodzieła...”. Wilkowsko-­świętokrzysko­-kielecka poezja Kaśki spod Łysicy w świetle refleksji językoznawczo­kulturologicznych

  115 - 130
  16.12.2015

Językowe i kulturologiczne wyróżniki kresowych kulinariów utrwalone w wybranych regionalnych opracowaniach o Ziemi Lubuskiej

  141 - 148
  13.12.2020

Przeszłość południowokresowej rezydencji w Psarach utrwalona w archiwum ludzkiej pamięci i wybranych, współczesnych źródłach pisanych (refleksje filologiczno-lingwokulturologiczne)

  99 - 108
  19.12.2019

Od alabastronu do flakonu René Lalique’a… Kilka lingwistyczno-kulturologicznych uwag o naczyniach na wonności, pachnidła, zapachy, perfumy…

  293 - 306
  31.12.2018

Wileńskie miejsca Adama Mickiewicza utrwalone we współczesnych przewodnikach po Mieście wieszczów. (Refleksje językoznawcy-filologa)

  59 - 80
  19.12.2016